Tarieven lidmaatschap

ACTIE: word nu lid voor €5 per maand! Meld je aan op https://www.tvgennep.nl/lid-worden

 

 • Contributie:
  - Senioren standaard: € 130,00 
    (Senior is diegene die vóór 1 januari 2004 is geboren.)

  - Junioren standaard: € 65,00
    (Voor junioren die trainen is de contributie gratis. Zie hier voor meer trainingsinfo)

  - Donateurschap: € 25,00

  - Zomerlid (lidmaatschap van 1 juni tot 1 september)
    (Te verkrijgen bij bestuursleden en ledenadministratie)
    Men hoeft geen lid te zijn van een andere tennisvereniging )
    Senioren: € 35,00
    Junioren: € 20,00 

  - Winterlid (lidmaatschap van 1 oktober tot 1 april) € 65,00
    (Alleen mogelijk indien men ook lid van een andere tennisvereniging is.)

 • Kortingen:
  - Korting contributie: alléén per kwartaal (per 1 april, 1 juli en 1 oktober)
    (Respectievelijk € 97,50 , € 65,00 en € 32,50)


 • Bardienst:
  - Afkoop bardienst: € 50,00
    (Elk seniorlid van TVG is verplicht maximaal 3 kantinediensten per jaar te draaien.
    Leden in de leeftijd 65-67 draaien 2 kantinediensten, leden ouder dan 67 jaar zijn niet meer verplicht kantinediensten te draaien.

    TVG biedt haar leden de mogelijkheid deze bardienst jaarlijks af te kopen.)

Alle bedragen voor contributie, afkoop bardienst en trainingen worden automatisch door de vereniging geïncasseerd. Hiervoor dient u TVG een machtiging te verlenen.

De contributie voor leden wordt jaarlijks rond maart en juli/september geïncasseerd. Indien er drie of meer leden op hetzelfde adres woonachtig zijn, wordt in twee termijnen afgeschreven.
Trainingsgelden worden 4 keer per jaar geïncasseerd (januari, april, juli en oktober). Incasseren in termijnen is mogelijk, vraag bij de penningmeester naar de mogelijkheden.


Let op: afmelding lidmaatschap en eventuele afkoop bardienst dienen vóór 1 januari schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij de ledenadministratie. Zonder tegenbericht blijft contributie en afkoop van bardienst automatisch elk jaar gehandhaafd.

Spelerspas
De spelerspassen wordt aan het begin van het seizoen uitgeleverd (alleen als de contributie betaald is!). U wordt geïnformeerd waneer u de pas kunt afhalen.
De spelerspas dient als afhangpas op ons park en heeft u nodig bij de competitie en officiële toernooien

Zomerpas
Gedurende de periode 1 juli t/m 31 augustus kunnen niet-leden met een zomerpas op ons park spelen. Deze pas kost € 35,00 (voor junioren en senioren) en dient direct contant afgerekend te worden. Hij is verkrijgbaar bij de ledenadministratie en bestuursleden.
Men hoeft geen lid te zijn van een andere vereniging.

Mutaties
Voor aan-, afmeldingen of (adres)wijzigingen kunt u terecht bij:
Ledenadminstratie Tennisvereniging Gennep
P/a Maasweg 34
6591 BM Gennep
Via mail

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 485 513 336

Address

Kalboerstraat 3
6591 BJ Gennep

KVK-nummer

40164154