Tarieven lidmaatschap

 

Contributie:
- Senioren standaard tennis: € 130,00 
- Senioren standaard padel:  € 130,00
- Combi lidmaatschap tennis en padel: € 180,00
  (Senior is diegene die vóór 1 januari 2007 is geboren.)

- Ben je lid bij TOV, TV de Milsbeek of LTC de Heikamp en wil je padellen? Dat kan! Blijf lid bij je eigen club en word voor € 99,- per jaar padel-lid.
 
- Junioren standaard: € 65,00
  (Voor junioren die trainen is de contributie gratis. Zie hier voor meer trainingsinfo)

- Donateurschap: € 35,00


 • Kortingen:
  - Korting contributie: gestaffeld per maand


 • Bardienst:
  - Afkoop bardienst: € 100,00
    (Elk seniorlid van TVG is verplicht maximaal 3 kantinediensten per jaar te draaien.
    Leden in de leeftijd 65-67 draaien 2 kantinediensten, leden ouder dan 67 jaar zijn niet meer verplicht kantinediensten te draaien.

    TVG biedt haar leden de mogelijkheid deze bardienst jaarlijks af te kopen.)

Alle bedragen voor contributie, afkoop bardienst en trainingen worden automatisch door de vereniging geïncasseerd. Hiervoor dient u TVG een machtiging te verlenen.

De contributie voor leden wordt jaarlijks rond maart en juli/september geïncasseerd. Indien er drie of meer leden op hetzelfde adres woonachtig zijn, wordt in twee termijnen afgeschreven.
Trainingsgelden worden 4 keer per jaar geïncasseerd (januari, april, juli en oktober). Incasseren in termijnen is mogelijk, vraag bij de penningmeester naar de mogelijkheden.


Let op: afmelding lidmaatschap en eventuele afkoop bardienst dienen vóór 1 januari schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij de ledenadministratie. Zonder tegenbericht blijft contributie en afkoop van bardienst automatisch elk jaar gehandhaafd.

Spelerspas
De spelerspassen zijn tegenwoordig digitaal in de KNLTB ClubApp te vinden. 


Mutaties
Voor afmeldingen of (adres)wijzigingen kunt u terecht bij:
Ledenadminstratie Tennisvereniging Gennep
P/a Maasweg 34
6591 BM Gennep
Via mail

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 485 513 336

Adres

Kalboerstraat 3
6591 BJ Gennep

KVK-nummer

40164154