TVG

In 1961 bood de Papierfabriek Gennep – PAGE – ter gelegenheid van een bedrijfs-jubileum aan de gemeente Gennep twee tennisbanen aan. In een vergadering van B&W d.d. 26 juni 1961 wordt dit aanbod aanvaard, maar de realisatie van dit projekt blijkt nogal wat voeten in de aarde te hebben. 

Pas op 08 december 1964 komen gemeentebestuur en directie Page tot overeenstemming over het waar en hoe. Maar uiteindelijk lagen ze er dan toch, een beetje klem gewrongen tussen voetbalvelden en Maasweg. Als kantine en kleedruimte verrees er ook een uiterst bescheiden hokje.

Het voldeed zéker niet aan de meest elementaire eisen van de K.N.L.T.B., maar daar sprak toentertijd nog geen sterveling over. Aanvankelijk waren er twee verenigingen en twee gebruikersgroepjes actief op deze twee banen. Het heeft niet heel lang geduurd, voor men tot het inzicht kwam dat men het tennisgebeuren beter in één vereniging kon onderbrengen. Dat gebeurde op 21 februari 1968 en de club werd tot “Tennisvereniging Gennep” omgedoopt.

De toenemende belangstelling deed al spoedig de behoefte ontstaan naar een 3e baan, en later zelfs naar een vierde. Naast het kleedhokje verscheen een stacaravan als verblijfsruimte. Ook kwam er verlichting op de banen 1 en 2. Toen waren de mogelijkheden ook vrijwel uitgeput, al konden wij in 1977 uiteindelijk nog een kantine verwerven door een paar voor de sloop bestemde woningen uit het voormalige Ambonezenkamp af te breken en weer op te bouwen. Daarmee stokte de groeimogelijkheden van de vereniging en leerden wij leven met het verschijnsel wachtlijst, zoals men ook aan files gewend raakt.

In 1983 is er dan eindelijk zicht op aanzienlijke verbeteringen. Het complex wordt met twee banen uitgebreid, die dan ook nog eens verlicht zullen zijn en de banen worden voorzien van een automatische sproei-installatie. Daarmee gaat de wachtlijst (tenminste voorlopig) tot het verleden behoren. Er komen nog 2 banen bij, de huidige banen 4 en 5. Het ledenaantal neemt toe en uiteindelijk in 1993, in het jaar van ons 25-jarig bestaan, wordt er een nieuw clubgebouw gerealiseerd na jarenlange onderhandelingen met de gemeente.

De oude banen 1, 2 en 3 verdwijnen ten gunste van huizenbouw en worden verplaatst richting Touwslagersgroes/Kalboerstraat. Openingsfestiviteiten en een spetterend jubileumfeest luisteren dit seizoen op. Inmiddels is ook de oude baan 4 verwijderd en hebben we nog 5 banen en een oefenkooi. Echter, vanaf het jaar 2000 geen gravel meer, maar kunstgras! Een nieuwe eeuw met een nieuwe start, geen 6 maanden tennissen maar 12 maanden. Eigen banen en een eigen kantine, want sinds 2000 zijn we ook geprivatiseerd.

 

Overzicht voorzitters TVG:

1968-1983: Harrie Hollanders✝︎

1983-1985: Frans Sinel

1985-1988: Jan van de Lest

1988-2008: Ruud Zwollo

2008-2009: Hans Nillesen

2009-2013: Henri Akkersdijk

2013-2018: Leo van Schaijk

2018-        : Bas Huismans

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 485 513 336

Adres

Kalboerstraat 3
6591 BJ Gennep

KVK-nummer

40164154