Informatie en reglement

Onze aanpak

Bij de tennistrainingen van TV Gennep staat plezier en de ontwikkeling van de tennisspeler centraal. Voor de jongste jeugdspelers is er 'Tenniskids' waarbij wordt gewerkt volgens de methode van de KNLTB.
Tijdens de jeugdtrainingen wordt er niet alleen aandacht geschonken aan de techniek (balcontrole) maar ook aan de tactiek (speelplan) zodat spelers goed voorbereid zijn bij het spelen van een wedstrijd. Naast de techniek en tactiek vormen de conditie (bewegingsvaardigheden) en het mentale aspect (doorzettingsvermogen) ook een onderdeel van de tennisles.

 

Opzet jeugdtrainingen  

Jaartraining: 34 weken, 1 uur per week.

Fase Rood, 5-6 jaar minioren

Er wordt veel aandacht besteed aan balvaardigheid, bewegingsvaardigheid en een stukje slagvaardigheid. Forehand, backhand en Service worden aangeboden.

Fase Rood/Oranje, 7-8 jaar miniveld

Basistechnieken uitwerken en een rally kunnen spelen op rood. Voorbereidend wedstrijdtennis en uitleg puntentelling.

Fase Oranje 8-9 jaar ¾ veld

Basistechnieken uitwerken en een rally kunnen spelen op oranje. Wedstrijdtennis en aandacht voor tactieken

Fase Groen 10+, ¾  groot veld

Basistechnieken verfijnen (effect, richting, snelheid). En een rally kunnen spelen op groen. Veel aandacht voor tactieken en positiespel single en dubbel

 

Lesreglement

Welke afspraken maken we samen?

 • De lessen worden wekelijks op een vast tijdstip gegeven. De lessen worden gezamenlijk georganiseerd met Ottersum en Heijen en daardoor mogelijk ook op deze banen gegeven. 
 • Deelnemen aan de lescyclus is alleen mogelijk indien men lid is van TV Gennep.
 • De lescyclus omvat 17 dan wel 34 lesweken.
 • De cursist die zich aanmeldt voor een lescyclus en geplaatst wordt, is verplicht het verschuldigde cursusgeld te betalen.
 • Groepslessen of trainingen die gemist worden door een cursist zijn voor eigen rekening. Wel mag – na overleg met de trainer - een vervanger van gelijk niveau worden gestuurd. De vervanger dient ook lid te zijn van TV Gennep.
 • Indien de trainer verhinderd is, wordt de les op een nader overeen te komen tijdstip ingehaald of de trainer wordt vervangen.
 • De trainer zorgt voor het lesmateriaal.
 • Bij afbreken van de cursus door de cursist met welke reden dan ook, vindt er géén restitutie van het cursusgeld plaats. Wel is het mogelijk om een vervanger van gelijke sterkte te sturen, dit in overleg met de trainer.
 • Een lesuur is 60 minuten.
 • Tijdens de schoolvakanties en op nationale feestdagen zullen er in principe geen lessen worden gegeven. Inhaallessen kunnen worden gepland in overleg met de cursisten tijdens schoolvakanties en op nationale feestdagen. 
 • Lessen die niet doorgaan vanwege slechte weersomstandigheden, worden ingehaald met een maximum van 2 lessen per lescyclus.
 • Geplande inhaallessen die niet doorgaan vanwege slechte weersomstandigheden, worden niet meer ingehaald.
 • Cursisten die hebben deelgenomen aan de voorafgaande lescyclus hebben voorrang bij plaatsing voor de daarop volgende lescyclus.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 485 513 336

Adres

Kalboerstraat 3
6591 BJ Gennep

KVK-nummer

40164154